Portfolio

//

Een CityTrainer is een jongere rond de 16 jaar, die de cursus ‘Ik Train Mijn Stad’ heeft gevolgd.
 Hij of zij wil een sportieve en positieve bijdrage leveren aan de stad, zijn wijk en school. ´S-PORT, een initiaitief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch biedt deze opleiding aan via de middelbare scholen.
 Na het theoretische deel doet de CityTrainer praktijkervaring op bij verenigingen, andere sportaanbieders of bij acitiviteiten van ´S-PORT.

Met dit unieke Bossche project binnen’S-PORT gaat de afdeling Sport en Recreactie landelijk. Dankzij de subsdie van ZonMw is het mogelijk dit project verder uit te rollen. Dit gebeurt nu in Tilburg en Dordrecht.

Niemand weet beter aan welke activiteiten er behoefte is, wat vernieuwend, uitdagend is, en hoe je elkaar op de hoogte houdt dan jongeren, met al hun sportieve, organisatorische en sociale talenten, zelf.

Wij bieden jou de kans je talenten in te zetten. De kans om iets te doen, iets te veranderen. Voor jezelf maar ook voor jongeren in jouw omgeving. Samen zijn we ´S-PORT. Doe mee, breng de stad in beweging!

  • Titel:         City Trainer – ‘s-Hertogenbosch
  • Creatie:   Commercial
  • Klant:       Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Meer van het Portfolio


Twitter