//

In de zomer van 2013 is Bas Mutsaards van BeemDesign samen met Kees-Jan Mulder (filmmaker) een kleine 2 weken afgereisd naar Kenya. Dit gebeurde in samenwerking met NSA International. Daar hebben zij videoles gegeven aan een grote groep locale Keniaanse jongeren. Het mooie daarvan was dat de meeste van de jongeren nog nooit een camera in hun handen hebben gehad tot die dag. En aan het einde van de lessen hebben ze allemaal hun eigen film gemaakt. Alle betrokken partijen waren erg te spreken over de behaalde resultaten in deze korte periode.

Uiteraard hebben wij ook onze eigen camera’s meegenomen en hebben we met veel plezier de locale projecten in beeld gebracht. 1 daarvan is bovenstaande film.

NSA International gebruikt de kracht van sport, spel & bewegen voor duurzame vrede en ontwikkeling wereldwijd! In ons werk gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van de lokale bevolking en organisaties. Daarom hechten we veel waarde aan lokaal eigenaarschap en investeren we in het vraaggericht versterken van lokale organisaties. De capaciteit van deze organisaties is cruciaal voor positieve ontwikkeling op de lange termijn.

Wil je meer weten over de activiteiten van NSA INternational neem eens een kijkje op www.nsa-international.nl

Kenya

Meer van het Portfolio


Twitter